English मराठी
Notifications
  • Now you can see schemes related to Disaster Management without logging in
  • इमारत व इतर बांधकाम कामगारांकरीता असलेल्या विविध शैक्षणिक ,सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य लाभांच्या योजनांचा समावेश लाभार्थी मध्ये केलेला आहे. अधिक माहितीसाठी आजच लॉगीन करा.
  • Recently added schemes: घरेलू कामगार महिलांना सन्मानधन, धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना, घरेलू कामगार अथवा त्यांच्या मुलामुलींना यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठामार्फत पदविका व पदवी अभ्यासक्रमास सहाय्य