English मराठी
सूचना
  • आपत्कालीन योजना लॉगीन न करता पहा
  • इमारत व इतर बांधकाम कामगारांकरीता असलेल्या विविध शैक्षणिक ,सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य लाभांच्या योजनांचा समावेश लाभार्थी मध्ये केलेला आहे. अधिक माहितीसाठी आजच लॉगीन करा.
  • नवीन समाविष्ट झालेल्या योजना: घरेलू कामगार महिलांना सन्मानधन, धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना, घरेलू कामगार अथवा त्यांच्या मुलामुलींना यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठामार्फत पदविका व पदवी अभ्यासक्रमास सहाय्य