English मराठी
 • योजनेचे नाव: केळी पीकावरील करपा (सिगाटोका) रोग नियंत्रण कार्यक्रम
योजनेचा उद्देश
केळी पीकावरील सिगाटोका रोगाचे नियंत्रण करणे
पात्रतेचा तपशील
 • स्वत: शेतकरी असावा आणि स्वत: ची शेतजमीन असावी.
 • शेतामध्ये केळाचे पीक असावे.
 • शेतकरी पुढीलपैकी कोणत्याही एका जिल्ह्यामध्ये राहणारा असावा. जिल्हे पुढीलप्रमाणे - धुळे, नंदुरबार, जळगाव
लाभाचा तपशील
 • केळी पीकावर करपा रोग पडत असल्यास त्याच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तालुकास्तरावरून अनुदानित रकमेत कीटकनाशके आणि बुरशीनाशके मिळू शकतील.
 • जिल्हानिहाय जनजागृती कार्यक्रमा अंतर्गत केळी या पीका संदर्भात तुमच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम, शेतीशाळा आयोजित केल्या जातील
 • आवश्यक कागदपत्रे
 • ७/१२ उतारा
 • नमुना ८ अ
 • संपर्क
  संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय
  ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक
  उपलब्ध नाही